• 1 Проект
  Определяне на изпарение от почва и водна повърхност
 • 2 Проект
  Автоматична метеорологична станция MS&E-4
 • 3 Проект
  Специализиран софтуер и софтуер по поръчка
 • 4 Проект
  Системи за ранно предупреждение за област
 • 5 Проект
  Системи за ранно предупреждение за град
 • 6 Проект
  Софтуер в помощ на обучението по физика в българските училища

Основни дейности

image

Проекти и експертизи в областта на метеорологичния мониторинг. Изграждане на системи за метеорологичен мониторинг на големи промишлени обекти и на информационни системи за туризма и селското стопанство. Изграждане и поддържане на системи за ранно предупреждение за замърсяване на въздуха в локална област. Разработване, изпитания и производство на метеорологични сензори, на микропроцесорни устройства и на специализиран системен и потребителски метеорологичен софтуер. Въвеждане в експлоатация и сервиз на професионално метеорологично оборудване.

От 1995 г. до сега, ние сме проектирали, разработили, изпитали и въвели в производство повече от 30 нови електронни устройства и сензори, създали сме повече от 20 специализирани метеорологични софтуерни продукта. Ние ги осъвременяваме с всяка промяна в операционните системи, нови потребности на клиентите ни или изменения в нормативната уредба. Произвели сме, въвели в експлоатация и поддържаме в отлично състояние повече от 100 различни автоматични метеорологични станции и системи. Всички те отговарят на комплекса от изисквания за професионална метеорологична апаратура на Световната метеорологична организация. Нашата продукция осигурява ежечасно и целогодишно с метеорологична информация няколко национални мониторингови мрежи, информационни системи за контрол и експертни системи.

Правен статус и осигуряване на качеството

image

Консорциум "МСЕ" е регистриран от Софийски градски съд през 1995 год. и е обединение на три търговски дружества по чл. 275 на Търговския закон на Република България с основен предмет на дейност индустриална продукция за метеорологията и екологията. От 2008 г. е вписан в Търговския регистър. От 1996 г. е регистриран по ЗДДС.

От 1998 год. в Консорциум "МСЕ" е внедрена система за управление на качеството по ISO 9004, от 2004 год. цялата му дейност е сертифицирана от TÜV NORD по EN ISO 9001:2000, от 2010 - по EN ISO 9001:2008 и от 2018 - по EN ISO 9001:2015.

Консорциум "МСЕ" разполага в гр. София със собствени производствени и сервизни бази, лабораторно-изпитателен комплекс и високопроизводителен изчислителен комплекс.

Всички основни дейности се ръководят от учени и висококвалифицирани специалисти с многогодишен опит.

Обслужване на клиенти

image

Сервизна поддръжка на територията на България

За осигуряване на работата на произведените от нас устройства през експлоатационния им период и отчитайки опита у нас и в чужбина, че за Клиентите е икономически неизгодно да закупуват уникално сервизно оборудване, оборотни възли, сензори и модули и да поддържат лаборатории с висококвалифициран, специализиран персонал, Консорциум "МСЕ" организира през 1996 год. своята сервизна дейност. За целта се използват обучени специалисти с дългогодишен опит, разполагащи с автомобили с повишена проходимост, пълен комплект резервни модули и възли и специално произведено от Консорциум "МСЕ" сервизно оборудване и тестващ софтуер. Прочетете повече...

image

Поддържане на информационните системи

Осигурена е непрекъсната поддръжка и контрол на системите работещи в реално време. Тя включва както проверка на комуникациите и автоматичното доставяне на продуктите до клиентите, така и на състоянието на работните станции и сървъри и правилната работа на използваните числени модели.

Публикации >